Sekretesspolicy och säkerhet

Rättsligt

Denna webbplats erbjuds till dig, kunden, villkorad för din godkännande utan ändringar av villkoren, villkoren, reglerna och meddelandena i denna. Din användning av denna webbplats utgör ditt samtycke till alla sådana villkor, regler och meddelanden. Om du inte godkänner dessa villkor, villkor, regler och meddelanden, får du inte använda den här webbplatsen och du måste omedelbart lämna denna webbplats.

Sekretesspolicy och säkerhet

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Data

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa er bokning.

När du uppger din e-postadress till oss använder vi den för att skicka ut information via nyhetsbrev till dig.

Säkerhet

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående.

Lagringstid

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets utförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du kan alltid avregistrera dig från våra nyhetsbrev via den avregistreringslänk som finns med i varje utskick.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direkt marknadsförings ändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Cookies

Om du använder denna hemsida använder vi “cookies” som gör det möjligt för oss att övervaka trafikmönster och att känna dig mer effektivt om du besöker webbplatsen igen. Cookies identifierar dig inte personligen men den identifierar din dator. Du kan ställa in din webbläsare för att meddela dig när du får en cookie och detta ger dig möjlighet att antingen acceptera eller avvisa det i varje enskilt fall. Det finns två typer av cookies, session cookies och ihållande cookies. Session-cookies är tillfälliga cookie-filer, som raderas när du stänger webbläsaren. När du startar om webbläsaren och går tillbaka till webbplatsen känner webbplatsen inte igen dig. Du måste logga in på ditt konto igen och välj dina inställningar. En ny sessionskaka skapas, som lagrar din webbläsningsinformation och kommer igen att vara aktiv tills du lämnar webbplatsen och stänger webbläsaren.

Hållbara cookies är bara det: ihållande. Dessa filer finns i en av webbläsarens undermappar tills du raderar dem manuellt eller din webbläsare raderar dem utifrån den längdperiod som finns i den vedhållna cookieens fil. Ihållande cookies tillåter dig att besöka sajten om och om igen och känner dig som en tidigare besökare och kan tillåta dig att komma åt ditt konto utan att behöva logga in om och om igen. Informationen som sparas av cookies, till exempel servern din dator är inloggad i, din webbläsartyp och om du har skrivit in på sajten från en webbplats eller e-posthyperkobling, samlas in och spåras tillsammans. Denna information används för att mäta svarsfrekvenser på webbsidor och e-posthänvisningar samt övergripande webbplatsaktivitet och prestanda.

Behandlar vi din information i tredje land?

Vi arrangerar resor till hela världen varför vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners (t.ex. hotell, flygbolag och agenter) eller leverantörer utanför EU/EES. Om personuppgifterna överförs till något land utanför EU/EES kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss, så som leverantörer av IT-tjänster och system, webbanalysföretag, och betallösningar   Vi delar även din information med vissa utvalda samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig.

IT-tjänster och system

Vi har ett antal interna och externa system i vilka vi hanterar dina personuppgifter, t. ex., bokningssystem och system för datahantering och dataförbättring. Uppgifterna behandlas i dessa system för att bland annat kunna leverera och administrera din resa, hantera kundvårdsärenden och leverera andra relaterade tjänster som utflykter eller transfer.

Webbanalysföretag

För att du som användare ska få en så bra upplevelse som möjligt på våra hemsidor använder vi oss av externa leverantörer för att hjälpa till med personifiering, analys av användarbeteenden och användarfeedback på våra hemsidor. Uppgifterna som hanteras är primärt uppgifter vi får genom cookies.

Betallösningar

Vi använder sig av en extern betalningsleverantör, DIBS, för att hantera betalningar och återbetalningar. De får tillgång till personuppgifter som behövs för att genomföra tjänsten, så som betalningsinformation och i vissa fall namn. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna leverera din resa eller genomföra en reklamation.

sv Swedish
X
error:

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Du kan läsa mer om cookies och GDPR här mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng